Hướng dẫn cài đặt composer trên local development

Submitted by tinhxleev2 on Fri, 04/17/2020 - 03:10

Composer là xương sống của Drupal bởi sự tiện lợi - dễ dàng cập nhật, làm việc giữa các nhóm. 

Bài viết này mình hướng dẫn cài composer ở local development trên Mac. Từ composer mình bắt đầu cài khung Drupal ở local, rồi đẩy lên Gitlab, ssh vào server rồi git pull về. 

Có 2 cách cài đặt Composer

Learing