Cách tính tiểu hạn đại hạn trong tử vi

Submitted by tinhxleev2 on Wed, 05/27/2020 - 02:56

Với mình đây cũng là một phép tính trong toán học, nhưng các bậc thầy tử vi dựa trên kinh nghiệm dày dặn kết hợp xem tử vi, sắc khí và tướng mạng để giải đoán sẽ chính xác theo tháng và năm. Nên bộ môn này ngoài tính toán khoa học còn đó là nghiệm lý thể thiện sự biến chuyển không ngừng nghỉ của con người xã hội theo nhưng giai đoạn lịch sử nhất định.

Bài này chỉ ở mức sơ đẳng, mình tóm lược lại chứ không chỉ cách xem chi tiết. 

Ví dụ cho lá số dương nam. 

Chọn năm đại hạn là năm 25 tuổi, gióng đối cung với cung 25 tuổi là 26 tuổi, lùi một ngược chiều kim đồng hồ là 27, sau đó tiến theo kim đồng hồ cho từng năm tuổi tiếp theo. Cách tính này tương tự cho lá số là Âm Nữ. 

Ví dụ cho là số âm nam

Chọn năm đại hạn là năm 25 tuổi, gióng đối cung với cung 25 tuổi là 26 tuổi, tiến một theo chiều kim đồng hồ là 27, sau đó tiến ngược chiều kim đồng hồ cho từng năm tiếp theo. Cách tính này tương tự cho lá số Dương Nữ. 

Tags