Lựa chọn và cài đặt các modules cho một website drupal nhiều ngôn ngữ

Submitted by tinhxleev2 on Wed, 06/24/2020 - 02:48

Drupal 8 những tiến bộ về đa ngôn ngữ cho website

Khi cài đặt Drupal 8, việc đầu tiên bạn cần chọn lựa chín là ngôn ngữ chính của website. Thường khi cài đặt, Drupal sẽ hiển thị một số lựa chọn phù hợp dựa trên ngôn ngữ bạn đang sử dụng trên trình duyệt. Nếu bạn làm một website có nhiều ngôn ngữ, chẳng hạn, Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, thì bạn nên chọn ngôn ngữ khi cài đặt không phải là Tiếng Anh (vì không dùng tiếng anh bạn sẽ cài đặt thêm một số modules khác)

[Lưu ý là không giống như các bản trước của Drupal, trang web của bạn không cần Tiếng Anh để cài đặt]

Drupal 8 các thành phần nhiều ngôn ngữ

Phần lớn các chức năng để tạo một website nhiều ngôn ngữ đã sẵn có trong lõi của Drupal 8, để kích hoạt các modules thì bạn chỉ cần vào phần 'Extend'. 

Language module

Nằm ở core/modules/language/language.module

Đây là module cơ sở cần thiết cho bất kì một website đa ngôn ngữ.

Cho phép người dùng thiết lập các ngôn ngữ và cách các trang ngôn ngữ được lựa chọn, áp dụng ngôn ngữ cho nội dung.

 • Nhiều ngôn ngữ sẵn có
 • Đặt ngôn ngữ cho tất cả mọi thứ từ nodes, người dùng, views, blocks tới menu
 • Hai ngôn ngữ đặc biệt thay vì một
 • Lựa chọn ngôn ngữ mặc định tốt hơn
 • Phát hiện ngôn ngữ trình duyệt với mã ngôn ngữ bên ngoài.
 • Lên cấu hình mới thu lại ngôn ngữ lựa chọn
 • Lựa chọn ngôn ngữ cho giao diện admin cho từng người dùng
 • Chuyển ngữ xây dững sẵn cho tên máy (machine names)

Locale (Interface Translation) module 

Nằm ở core/modules/locale/locale.module

Dịch giao diện người dùng và những modules hay themes đã thêm vào. 

 • Tự động tải về và cập nhật
 • Bảo vệ các bản dịch local
 • Không cần tiếng anh là ngôn ngữ mặc định, có thể tùy chỉnh/hay loại bỏ
 • Dễ dàng chỉnh sửa
 • Gia diện tích hợp
 • Bản dịch tùy chỉnh được bảo vệ có thể xuất ra 
 • Tùy chỉnh bản tiếng anh

Content Translation module

Nằm ở core/modules/content_translation/content_translation.module

Cho phép người dùng dịch nội dụng

Cho phép người dùng dịch nội dung trang web bao gồm trang, taxomony terms, khối...tới các ngôn ngữ khác.

 • Field-level configurability
 • Áp dụng cho tất cả các nội dung
 • Tích hợp views
 • Qua search API hiển thị thông tin ngôn ngữ
 • Truy cấp từng nội dung theo ngôn ngữ

Configuration Translation

Nằm ở core/modules/config_translation/config_translation.module

Cung cấp giao diện dịch để thiết lập cấu hình
Cho phép người dùng dịch văn bản là một phần của cấu hình, như field labels, văn bản sử dụng trong views.

 • Tất cả các thiết lập cấu hình có thể dịch (như vai trò - roles, khối - blocks, view)
 • Giao diện responsive
Tags