Phim ngắn của Ba Lan về chiếc hộp

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 09/14/2020 - 08:16

Có một người mới bị bỏ tù, 

Vừa vào tù anh này gặp một ông già vừa bỏ bao diêm vào một cái hộp nhỏ ngay trước mặt ông lõa, bao diêm đó động đậy trước khi bị bỏ vào chiếc hộp nhỏ. 

 

Anh tù nhân mới đi loanh quanh chợt phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ khác, 

Và anh tò mò muốn mở ra xem bên trong có gì

 

Nhưng ông già ngăn lại, 

 

Nhưng anh tù nhân mới vẫn nhất quyết mở ra. 

 

Tags

Learing