Các gói dịch vụ

LEDINHTINH.com

 • Mua tên miền và hosting
 • Tư vấn thiết lập Drupal - website tùy mục đích sử dụng ( Ví dụ bài giảng trực tuyến hay website bán hàng, website đặt chơi sân golf) cho trường đại học, trung tâm giáo dục, website về du lịch (trong khi mình làm sales ở MKVN thì mình có thử thiết lập carechemicals.online để đăng thông tin sản phẩm, profile khách hàng để truy xuất online khi cần, vì công ty sử dụng hệ thống xử lý đơn hàng nội bộ, không có API nên không dể dàng gì để làm đơn hàng online từ trang web)
 • Phân tích dự liệu khoa học, dữ liệu bán hàng sử dụng Python
 • Dự án đang hoàn thành dùng Python để chấm tử vi
 • Vui lòng liên hệ vào trang contact
 • Linkedin
 • Nếu bạn có câu hỏi vui lòng trong trang ldt/AMA

Liên quan tới Python 

 • Automation in Python
 • Data Structures in Python
 • Data Science in Python
 • Machine Learning in Python
 • Back end development (Flask, bottle) in Python
 • Simulation in Python
 • GUI in Python
 • Web Scraping in Python
 • Web Bots  in Python
 • Trực quan hóa dữ liệu, tìm ra bên trong những yếu tố tạo nên đột phát trong kinh doanh. 

My portfolio:

 • phuongchautrading.com  - Website công ty - bộ nhận các dịch vụ của công ty
 • batdongsanthanhnghe.com - Website bất động sản Thanh Hóa, Nghệ An
 • LyreBeats.com - Products specs, audio codecs, Bluetooth enable products reviews and ratings and comparisons
 • akhoahoc.online - Online courses 

Liên hệ: 096 879 0666

Learing