làm sạch dữ liệu

Làm sạch dữ liệu trong Python

Submitted by tinhxleev2 on Wed, 06/17/2020 - 11:22

Khám phá dữ liệu

Bạn tiếp cận với một bộ dữ liệu hoàn toàn mới và nóng lòng muốn bắt đầu khám phá nó ngay. Nhưng bắt đầu từ đâu và làm thế nào để bảo đảm bộ dữ liệu này 'sạch'?. Trong bài này mình sẽ giới thiệu cách làm sạch dữ liệu trong Python. Bạn sẽ tìm hiểu cách khám phá dữ liệu, chuẩn đoán các outliers, số liệu thiếu và các hàng bị trùng lặp.