Drupal

Cách thêm watermark vào image field drupal

Submitted by tinhxleev2 on Sun, 09/26/2021 - 04:54

Trước hết cài image_effects module và ImageMagick toolkit

composer require drupal/image_effects drupal/imagemagick

Theo hướng dẫn: https://github.com/drupal-media/image_effects

Sau khi cài đặt xong thì vào 

admin/config/media/image-styles/manage/large để thêm watermark. 

ở mục Watermark image

thêm public://ten_anh_watermark.png

Tags

Lỗi khi cài đặt Search API drupal

Submitted by tinhxleev2 on Mon, 09/13/2021 - 15:56

Hướng dẫn xử lý.

Uncaught PHP Exception Drupal\Core\Database\DatabaseExceptionWrapper: "SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'Tenapp.search_api_task' doesn't exist: SELECT COUNT(*) AS "expression"
FROM
(SELECT 1 AS "expression"
FROM
"search_api_task" "base_table") "subquery"; Array
(
)

Sử dụng Notepad để tạo một file sql dưới đây 

Giới thiệu YAML

Submitted by tinhxleev2 on Fri, 07/09/2021 - 09:28

Ngay khi bạn định viết một module cho drupal bạn sẽ thấy file có đuôi .yml. 

YAML là YAML Ain't Markup Language, là một định dạnh chuyển đổi trạng thái dữ liệu được sử dụng rộng rãi ở drupal 8 và 9. 

Vì YAML ở drupal được đọc vào PHP và cuối cùng trở thành cấu trúc dữ liệu PHP chúng ta có thể sử dụng. Bạn có thể sử dụng YAML Sandbox để xem YAML chuyển thành cấu trúc dữ liệu PHP như thế nào. 

Mục tiêu:

Tags

Cài đặt Drush

Submitted by tinhxleev2 on Wed, 07/07/2021 - 10:50

Theo hướng dẫn 

http://modulesunraveled.com/drush/installing-drush-mac-osx

Thông thường để chay drush thì sử dụng vendor/bin/drush 

Một số lệnh drush thông dụng

drush cr dùng để clear catch

Ví dụ module search api mình không dùng nữa thì gỡ bỏ như sau, lưu ý lệnh này không giống như composer remove search_api, vì sau đó mình có thể dùng drush en search_api để cài trở lại.

drush pm:uninstall search_api

Tags

Cập Nhật Composer Lên Bản 2.0

Submitted by tinhxleev2 on Sat, 11/07/2020 - 11:47

Khi cài dự án drupal mới chạy composer mình thấy thông báo cần cập nhật, lướt qua https://stackoverflow.com/ thì thấy hướng dẫn của vipinlalrv

Xóa bản cũ và cài bản Composer mới nhất.

Bỏ cài đặt cũ: sudo rm -f /usr/local/bin/composer

Cài đặt bản mới: sudo curl -s https://getcomposer.org/installer | php

Di chuyển file composer.phar: sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Tags

Thiết Kế Website Dạy Học Trực Tuyến

Submitted by tinhxleev2 on Thu, 10/29/2020 - 09:57

Tình hình dịch bệnh Covid-19 làm cho việc dạy học có xu hướng dịch chuyển sang học trực tuyến. 

Bài viết này mình giới thiệu sơ qua cách thiết kế một website dạy học trực tuyển sử dung nền tảng Drupal với chi phí khoảng 20 triệu cho thiết lập ban đầu và phí duy trì, cập nhật hằng năm là 5 triệu. 

Website dạy học trực tuyến phù hợp cho các khóa học, trường học, trung tâm giáo dục hay bất kỳ các nhân nào muốn có một website để đăng và thiết kế riêng cho mình những khóa học. 

Các tính năng cơ bản của website dạy học trực tuyến

Hướng dẫn cài ssl cho website drupal dùng serverpilot

Submitted by tinhxleev2 on Wed, 07/15/2020 - 03:10

Sau khi cài xong ở trên thanh trình duyệt bạn sẽ thấy chiếc khóa xanh đẹp đẽ thông báo connection is secure

Bài viết hướng dẫn cụ thể ở đây: https://github.com/rehmatworks/serverpilot-letsencrypt

ServerPilot Let's Encrypt (rwssl) v2.x

Cách Thiết Lập Một Trang Web Bất Động Sản Sử Dụng Nền Tảng Drupal

Submitted by tinhxleev2 on Wed, 06/24/2020 - 07:05

Drupal là phần mềm mã nguồn mở, mức độ an ninh cao, khả năng tùy biến linh hoat. Mặc dù không phổ biến như Wordpress nhưng về quy mô của các website sử dụng Drupal thường nổi trội hơn hẳn. 

Trong bài này mình giới thiệu cách thiết lập một website bất động sản đơn giản sử dụng Drupal. Lưu ý Web chỉ nên áp dụng cho quy mô nhỏ ví dụ trong một tỉnh, hay một quận nào đó trong thành phố, hoặc hướng tới một nhóm đối tượng nhất định. Trong khi các website về bất động sản lớn thường họ phát triển web app mà không sử dụng nền tảng sẵn có, và chi phí vận hành phát triển rất khủng. 

Learing